Din råvarulista


Ätkvalitet: slaktens och styckningens inverkan

Stressade djur

Stressade djur ger ingen bra ätkvalitet. Stress härleds till själva hanteringen av djuren när djuren ska slaktas. Sker transporterna på ett bra sätt eller får korna stå i hopträngda på en lastbil i alldeles för många timmar? Hur behandlas djuren när de lastas av lastbilen och föses in till slaktfållan osv.

Vid stress frigör djuret mjölksyror ut i musklerna och får ett förhöjt PH-värde vilket resulterar i att ätkvalitén försämras. Stress drar även ihop musklerna och gör köttet kompakt och mindre mört. Ett stressat kött kommer sällan ut till konsumenten då det upptäcks långt innan. Det avger en extremt obehaglig odör men man kan även se att det är stressat genom att det har en blankare finish/struktur och kan upplevas klibbigt.

PH-värde

Kött har en PH-värde på 5,6-5,8 som riktmärke för ett bra kött. PH-värdet som frångår riktvärdet gör att man kan upptäcka om ett djur är stressat.