Din råvarulista


Nötkött

Det är många faktorer som påverkar den ätkvalitet som vi upplever när vi äter olika typer av nötkött. Vi vill försöka redogöra för några faktorer som vi upplever påverkar smaken och konstistensen på köttet och ge en övergripande förståelse kring djurens förutsättningar och våra traditioner.

Ta diskussionen om ätkvalitet

Kött är ett omdebatterat ämne som alla har någon form av relation till. Det finns väldigt mycket kött av olika kvaliteter ute i restaurangköken. Det pratas mycket i media om vad man ska äta och inte äta och mycket som skrivs och sägs om kött, och ofta pratas det ur perspektivet djuromsorg och miljö. Vi tycker den debatten är väldigt bra och vi följer den med stort intresse och är med i diskussionerna.

Men det vi som aktör mot Sveriges professionella matlagare saknar är en diskussion och kartläggning om vad det är som påverkar din smakupplevelse. Vad är det som gör att ett kött smakar bra? Vad är det som ger ätkvalitet?

Läs mer om vad som påverkar köttets smak

IMG_0053

Svensk tradition – kossor för mjölkens skull

Man pratar ofta svenskt kontra utländskt kött och hur de skiljer sig från varandra. Vi är många som vill se en högre andel svenskt kött på restaurangerna och i våra butiker för att gynna vår svenska produktion och våra svenska bönder. Men vad är det egentligen som gör att svenskt kontra utländskt kött kan upplevas skilja sig åt när det kommer till den upplevda ätkvaliteten?

Mycket anser vi ligga i traditionen och vår historia. Vi i Sverige har en historia och tradition i att föda upp kossor för mjölkproduktion. Fokus ligger på att låta kossan växa upp till att bli en bra mjölkkossa som mjölkar mycket och ger bra avkastning. När kossan har gjort sitt och börjar närma sig ålderns höst skickas hon till slakt. I takt med utvecklingen i avelsarbetet och därmed produktionskapaciteten per ko har antalet mjölkkor i Sverige minskat i takt med att mjölkproduktionen har ökat.

Enligt Svenskt kött är 35 % av alla nötdjur i Sverige köttraser. Det kan då både vara korsningar och renrasiga. Lite statistik från Svenskt Kött som beskriver det svenska nötkreatursbeståndet i juni 2012: 348 000 mjölkkor, 193 000 dikor (kor för uppfödning av kalvar), 479 000 kvigor, tjurar och stutar och 481 000 kalvar under ett år eller sammantaget 1 500 300 nötkreatur. Av de 193 000 dikorna är ca 20 000 avelsdjur av köttraser. Därmed är 65 % av nötköttsproduktionen i Sverige härrör från djur av mjölkras.

På de amerikanska kontinenterna har man haft en annan inriktning och man har där fokuserat mycket på att föda upp rena köttraser som är ämnade för köttproduktion. Slutresultatet av det som slaktas har haft som fokus på att få fram ett kött som smakar bra. Ett helt annat fokus på just ätkvaliteten.