Din råvarulista


Nominerad: Almnäs Bruk – ett av Sveriges största helt ekologiska jordbruk

Första gången Almnäs Bruk omnämns i historien är i ett lantmäteridokument från den 14 augusti 1225, där gårdens gränser utstakas som en del av Alvastra kloster, på andra sidan Vättern. Dokumentet, som utgör en del av den äldre Västgötalagen, finns fortfarande bevarat hos Riksarkivet. Huvudbyggnaden på Almnäs med sina vackra stenvalv är uppförd omkring 1750-1760. Här finns Cajsa Wargs kök, där den legendariska kokboksförfattarinna en gång själv lär ha arbetat som kokerska.

Bruket är idag är ett av Sveriges största ekologiska jordbruk samt producent av KRAV-godkänd mjölk. Gården består av 2 200 hektar skog och 1000 hektar åkermark samt en väl samlad gårdsbebyggelse och många äldre fint bevarade byggnader.

För två år sedan återskapade man det gamla ysteriet där man nu hantverksmässigt tillverkar fyra olika gårdsostar, bland annat Wrångebäcksosten, som började tillverkas på Almnäs redan 1860 och idag är Sveriges äldsta ostmärke. Två andra spännande ostar är Almnäs Tegel, med ett utseende som knyter an till tegelproduktionen som har en lång historia på Almnäs och Anno 1225, en vacker ”korgost” som tillverkas på det ursprungliga sättet i ostkorgar, som var vanligt redan under medeltiden. Den fjärde osttypen heter Källarlagrad, som är ett syskon till Anno 1225 men pressas i stora runda formar. De första ostarna har fått mycket uppskattning av kunniga ostkännare.

Marcus Femling, produktspecialist på Menigo, var den som nominerade Almnäs Bruk. Hans motivering löd:
”Att en av Sveriges större mjölkbönder har tagit beslutet att av egen ekologisk mjölk producera långlagrade hårdostar som dessutom är opastöriserade är verkligen nyskapande. Thomas Berglund på Almnäs Bruk är en visionär företagsledare som har ett långsiktigt perspektiv på sin produktion. Han tar även ett ansvar för sin bygd, miljön och svensk gastronomi. Äran för Almnäs ostar kan hävda sig på internationell nivå tillfaller även Elisabeth Andersson, en av Sveriges duktigaste ysterskor.”

osttillverkning_almnas

Samtliga bilder från www.almnas.com

Charlie Längtan är den bästa kryddan!