Din råvarulista


Entrecôte hängmörad

Entrecôten är en styckningsdetalj som sitter på djurets framdel. Den börjar efter högreven och slutar strax innan biffen. Likt de flesta andra framdelsdetaljerna har entrecôten en relativt grov köttstruktur. Den är placerad i en del av ryggbenet/ryggraden och får därmed jobba mindre än andra muskler som t ex. högrev och bog. En muskel som får jobba mindre blir mörare. Entrecôten har oftast en karakteristisk fettkärna.

När man hängmörar en entrecôte gör man det oftast med benet kvar. Produkten selekteras efter kön och vi arbetar med kviga, stut och oxe. Vi ställer även krav på muskulatur och fetthalt. Selekteringen görs efter den i Europa gemensamma klassificeringen som kallas EUROP-skalan. Vi använder oss av U och R-djur med fettklass 3+ till 5+, vilket ligger på den högre delen av skalan.

Styckningsschema nötkött

 

Produktinformation

Användningsområde

Helsteks, grillas, lågtempas.

Melering

Hög

Engelska

Rib Eye

Nördinfo

Entrecôten är en av tre detaljer som går under begreppet ädeldetaljer. Det innefattar även filén och biffen. Gemensamt för dessa tre är att de är muskler som jobbar lite och därmed är möra produkter med ett generellt högt kilopris i och med att det finns en liten mängd kött per djur.