Din råvarulista


Bondbönor

Bondbönan även kallad Hästböna är en av våra äldst förekommande bönor och odlades redan på 1200-talet i Sverige.

I Europa har man hittat exemplar redan från stenåldern. Den nämndes redan i det gamla testamentet och användes som en viktig ingrediens i mjöl. Den var fram till 1940-talet en mycket vanlig grönsak i Sverige.

Bondböna är en upprätt ettårig ört med parbladiga blad. Blommorna sitter i klasar från bladvecken och är vita med svarta fläckar. Hos bondbönor är baljan bred och platt, och bönorna ligger fodrade med mjuk, vit vaddliknande vävnad.

Produktinformation

Länder

HollandSverige

Varugrupp

Bönor

Temperatur

Bondbönor förvaras med fördel i kyl men kan även efter förvällning frysas med goda resultat.

Förvaring

Förvaras bäst i kyl efter att man plockat dem annars så går det ypperligt att frysas in efter att man förvällt dem.

Hanteringsråd

Späda baljor kan man förvälla och äta men annars så tar man de utvuxna men ännu inte hårda bönorna. Dessa förvälls då den, som de flesta bönor, innehåller ett lätt gift som försvinner vid förvällning. Antingen äts de med sitt yttre skikt eller så skalar man dem ner till sitt vacker gröna kött.

Användningsområde

För användes de till mjölframställning och i Sverige även för att underlätta för bl.a. gråärtorna att ha något att växa på.

Nördinfo

Bondbönor innehåller nästan lika mycket protein som sojabönor gör.

Tillgänglighet

januari

- holland

februari

- holland

mars

- holland

april

- holland

maj

- holland

juni

- holland

- sverige

juli

- sverige

augusti

- sverige

september

- sverige

oktober

- holland

- sverige

november

- holland

december

- holland

God tillgång
Kan vara sämre tillgång bitvis
Dålig tillgång, räkna inte med den
Varje cirkel representerar ca två veckor, första respektive andra halvan av en månad
Ingen cirkel: Går ej att få tag på