Din råvarulista


Ekologiskt kött

Det pratas mycket om ekologiskt kött just nu. Men både efterfrågan från kunder och intresset från lantbrukare att förändra produktionen har vuxit under många år. Ekologisk matproduktion är långsiktig, resurssnål, uthållig och miljömässigt hållbar, raka motsatsen till trender.

Men det tar tid. Jord ska vara i karantän, frön ska sås och växter ska skördas. Och när det gäller ekologiskt kött, ska det här göras för att få foder till djur som sen ska växa upp. I takt med att våra bönder har ställt om sin produktion har tillgången ökat. Med bättre utbud vill vi som köper ha mer av det goda och har svårt att förstå varför vi inte kan köpa ekologiskt bacon när det finns ekologiska ägg. Men tillgången har inte hunnit ikapp efterfrågan.

Vi som köper, vare sig som konsument, kock eller inköpare, har inte alltid hela bilden i huvudet och jag tänkte berätta hur situationen ser ut för ekologiskt kött.

Nötfärs är ett bra exempel. EKOmjölk har på några år tagit en mycket stor marknad. Med enkla och billiga medel har många mjölkgårdar ekocertifierats och då kommer också nötköttet med automatiskt. Cirka 70 % av Sveriges nötkött är från unga handjur som inte behövs för mjölkproduktion. De ger ett mildsmakande kött med låg fetthalt som är bra till köttfärs men andra styckdetaljer når inte upp till
rätt nivå i marmorering och mörhet.

Det finns cirka 25 000 ekologiska grisar i landet. På varje gris blir det cirka 8 kg benfri sida, vilket innebär att det finns 20 gram bacon per person och år i Sverige! Även om grisar växer snabbt så är det en komplicerad process att ställa om grisuppfödning från konventionellt till ekologiskt. Det kräver mer mark både för utomhusvistelse och odling av foder samt omfattande om och tillbyggnader inomhus.

Angående lamm så säljs mycket ekologiskt lammkött som konventionellt. Det är ofta ett val från slakteriet för att förenkla hanteringen.
Tillgången är störst på hösten då de flesta djuren är slaktmogna. För lammkött är det också så att de flesta köpare har en uppfattning om att även konventionella lamm har en uppfödning som är naturlig, så efterfrågan på ekologiskt lamm är inte särskilt stor.

0,3 % av den svenska kycklinguppfödningen är ekologisk. Även om produktionen ökar kommer det att dröja innan efterfrågan kan mättas. Däremot har ekologiskt hönskött från värphönor, med mycket hög kvalitet och fin smak, börjat komma ut på marknaden de senaste åren.

Markus Femling Inspireras av närproducerat och ekologiskt från svenska bönder och mathantverkare.