Din råvarulista


Ekogalan 2015! har du hört talas om den?

Efter ett par fartfyllda veckor är det hög tid att skriva av sig lite igen.

byttilleko

Den 29 januari i år hölls den 4:e upplagan av Ekogalan – som arrangeras av Ekoweb med sponsorer på Grand hotel i Stockholm

För 2 år sedan, fick jag nys om denna gala, och i år besökte jag. Man kan beskriva det som en branschdag för alla som håller på med ekologiska livsmedel direkt eller inderekt. Varje år presenteras, en mycket utförlig marknadsrapport, som har kommit att bli något som hela ekosverige ser fram emot varje år i Januari. Men detta är även tänkt som en dag i nätverkandets tecken, samt en grogrund för nya affärer på kors och tvärs.

Alla samlade en heldag under samma tak, det är inte ofta vi sitter i samma lokaler som våra konkurrenter, och med transparens talar om hur det går för oss allihop. Detta känns nästan lite unikt för ekobranschen, men samtidigt är vi alla beroende av varandra i ekovärlden, för att driva på utvecklingen av svenska ekologiskt producerade varor.

Dagen började 9:30 med frukost, mingel och nätverkande, jag hade med mig Affärsområdesdirektören för färskvaror, Thomas Palmqvist samt kategorichefen för kött och chark, Anne Göransson på Menigo till Grand Hotel.

Snabbt stod vi alla på olika håll och pratade med nya och gamla bekanta, och blivande affärspartners. Det som slår mig är den positiva, och förväntansfulla stämning som råder i Spegelsalen, där vi skall tillbringa de närmaste 12-14 timmarna. Klockan 11:00 sätter programmet igång, där bra föreläsare avlöser varandra från de olika verksamheterna i Sverige , bl.a. Så fyller ju Arla 100 år i år och redovisar en fin tillväxt av ekologiska mejeri produkter, detta visade sig alla verksamheterna göra under dagen, och det kom fram att vi i Sverige står för VÄRLDSUNIKA SIFFROR inom ekologin – fantastiskt.

Paul Svensson

Även Paul Svensson hade en föreläsning omkring hans ideologi och tankesätt kring att ge grönsakerna en högre status och vikten av att välja ekologiskt.

farskvaruhallen

Menigo hade 2014 en ekoandel på 10%

Menigo sålde år 2014, 37 % mer ekologiskt jämfört med 2013!

Menigo säljer för totalt 421 miljoner kr, ekologiska varor under 2014! jämfört med 310 miljoner 2013

Vilken framgång! Inte bara för oss, men för hela marknaden. Efter en härlig middag under kvällen var man både trött men samtidigt full av energi. För nu börjar arbetet med att se till att tillväxten består i samma omfång, så vi nästa år kan redovisa minst lika fina siffror. Framgång föder framgång! (se marknadsrapports sammanfattning nedan)

Ekogalan är också ett forum där priser i olika kategorier delas ut, en av vinnarna var Scandinavian Organics där vd Nils Wetterlind tog emot priset, för deras eminenta hönsbuljong, en värdig och överlycklig vinnare.

Garant Ekostjärna 2015 (Axfood): – Vinnare Scandinavian Organics

Juryns motivering lyder:

”Vem har inte längtat efter att kunna äta både ekologiskt, gott och klimatsmart?
Dessutom prisvärt och lättlagat. Årets vinnare av Garants Ekostjärna har lyckats med
allt detta och dessutom framgångsrikt tagit plats i butikshyllorna och utvecklat
spännande produkter. Företaget har en innovativ och kreativ kultur. Att minska
matsvinnet är bland det viktigaste för att minska matens klimatpåverkan. Årets vinnare
hjälper oss att upptäcka njutningen av att både äta gott och samtidigt göra en insats för
miljön.”

ekogala3

 

Så här sammanfattar Cecilia Ryegård marknadsrapporten (källa Ekoweb.se):

arrow-stocks-up

______________________________________________________________________________________________

Världsunik ekoökning i Sverige 2014: + 38 procent

Ladda ner marknadsrapporten här>>

Ekotrenden tilltog ytterligare i styrka under andra hälften av 2014. Det är både de svenska konsumenternas efterfrågan samt detaljhandelns aktivare arbete i butik som driver försäljningsökningen. Totalt ökade den ekologiska livsmedelsförsäljningen med 38 procent 2014.
– Det är svenskproducerat som i hög grad står för ekoökningen. Konsumenterna vill köpa ekologiskt och svenskt. Periodvis har marknadens också präglats av brist. Försäljningsökningen kunde alltså varit ännu högre, säger Cecilia Ryegård, Ekoweb.

När oberoende nätsajten och marknadsbevakaren Ekoweb den 29 januari, för sjunde året i rad, offentliggör sin marknadsrapport för Sveriges ekologiska livsmedelsförsäljning under helåret 2014 så är det med en rekordsiffra. Ekowebs halvårsrapport vittnade om en otroligt stark ekoförsäljning fram till juli, men statistiken visar att försäljningen under andra hälften av 2014 var ännu starkare och att den svenska ekotrenden tilltagit i styrka.

Ökningen för den totala svenska ekologiska livsmedelsförsäljningen under 2014 slutar på sensationella 38 procent. Värdet på den svenska ekomarknaden för livsmedel har under 2014 gått från 11,2 miljarder Skr till 15,5 miljarder Skr. Samtidigt ökar den ekologiska marknadsandelen till 5,6 procent.

Ökningen sker förhållandevis jämt över hela segmentet. En stor del av ökningen står svenskodlade/svenskproducerade produkter för, som mejeri, ägg och gris/nöt/kycklingkött. Inom dessa varugrupper var i stort sett alla ekoprodukter som fanns på svenska marknaden producerade av svenska lantbrukare. Periodvis har bristen varit påtaglig när det gäller ekologiskt och svenskproducerat, till exempel när det gäller ägg, kött och vissa mejeriprodukter.

– Troligen hade årsresultatet för 2014 blivit ännu bättre om det funnits mer ekologiska varor att fylla på butikshyllorna med. Hur mycket till som kunnat säljas är det svårt att sia om, men troligen en hel del, säger Cecilia Ryegård, redaktör för Ekoweb.

Sett till enbart detaljhandeln så har det där sålts ännu mer ekologiskt än på den totala livsmedelsmarknaden (som även omfattar offentlig sektor och restaurang/storkök, hälsokost, gårdsförsäljning, torghandel mm). Inom svensk detaljhandel ökade den ekologiska livsmedelsförsäljningen med 41 procent. Samtidigt är 2014 året då det politiska målet för andel ekokonsumtion av livsmedel inom offentlig sektor, 25 procent slutligen nås, och passeras.

– Alla försäljningskanaler ökar tvåsiffrigt, men bäst går det inom detaljhandeln och för ICA(+55 %) och systembolaget(+83 %), som har stora ökningar i värde. Det är efterfrågan från Sveriges konsumenter som driver försäljningsökningen. Samtidigt har handeln också börjat uppmärksamma intresset rejält och skyltat upp de ekologiska produkterna bättre. Produkter har fått fler A-lägen i butikerna och man har gjort kampanjer på ekologiskt, säger Cecilia Ryegård.

8 av 10 svenskar handlar idag regelbundet ekologiska livsmedel. Det är ett allt större intresse från konsumenterna när det gäller den egna hälsan som har stor påverkan, även om aspekter som miljö och djurvälfärd fortfarande är de tyngsta argumenten för att välja ekologiskt bland svenska konsumenter.

-Här är de svenska konsumenterna unika. På alla stora världsmarknader för ekologiskt är det hälsoskälen som väger tyngst, säger Cecilia Ryegård.

Mycket tyder på att utvecklingen under 2014 är startskottet på en större förändring när det gäller konsumenternas inköpsvanor.

– 2014 har varit ett storslaget genombrott för ekologiskt och det genombrottet är starkt förknippat med konsumenters oro för bekämpningsmedelsrester och tillsatser i den mat vi konsumerar. Troligen har vi bara sett början på den utvecklingen och att stora konsumentgrupper är på väg att förändra sina inköpsvanor, säger Cecilia Ryegård.

– Idag ställer sig många konsumenter sig frågan varför de inte skall köpa ekologiskt, som tidigare ställde frågan varför köpa ekologiskt. Det är en väldigt tydlig attitydskillnad, säger Cecilia Ryegård.

Ekowebs prognos för försäljningen under 2015 är en ökning med ca 20 procent och att värdet i snitt kommer att öka med 2 miljarder per år. Vilket betyder nästan en dubblering av marknaden till år 2025. Största flaskhalsen och utmaningen för fortsatt tillväxt på svensk ekomarknad är tillgången på svenska ekologiska produkter. En högre tillväxttakt har Ekoweb bedömt som orimlig på grund av brist på råvara och produkter pga. den låga omläggningstakt av lantbruk till ekologiska idag i Sverige.

– Det behövs fler svenska lantbrukare som ställer om. Svenskt jordbruk har jättebra förutsättningar för att producera ekologiskt. De konsumenter som handlar ekologiskt är också i hög grad intresserade av ursprunget och vill helst ha svenskt. Kommunikationen mellan marknadsaktörerna och jordbruket behöver bli bättre. En målinriktad satsning från politiskt håll är också nödvändigt för att säkra tillgången på svenskt, ekologiskt. Idag finns inga sådana. Här behöver marknaden hjälp, säger Cecilia Ryegård.

Några ökningar i försäljningsvärde av ekologiska livsmedel i Sverige i procent:
• ICA: + 55 %
• Coop: + 40 %
• Axfood: + 40 %
• Systembolaget: + 83 %
• Martin & Servera: +24 %
• Arla: + 36 %

Några ökningar i försäljningsvärde av ekologiska livsmedel i andra länder i procent: (preliminära siffror 2014)
• USA: + 10 % (ekoandel ca 4%)
• Tyskland: + 8-10 % (ekoandel ca 5%)
• Danmark: + 8 % (ekoandel ca 8,5%)
• Norge: +20 % (ekoandel ca 2%

_______________________________________________________________________________________________________

#byttilleko

Vi hörs snart igen!